Byenvini sou sit entènèt KNFP ////////////Bienvenue sur le Portail d’informations numériques du KNFP

Byenvini sou sit entenet KNFP

Konsey Nasyonal Finansman Popilè

Vous êtes sur la Page de la Presentation de AFL

 

AFL : Asosyasyon Fanm Laskawobas

Asosyasyon Fanm Laskawobas (AFL) se yon òganizasyon ki gen aktyèlman sèt (7) gwoup kòm baz. Oganizasyon sa yo soti nan 6 lokalite nan komin Laskawobas. AFL fonde nan lane 1994. Li gen antou anviwon 300 manm.

Aktivite

Malgre li poko gen anpil ane depi li fonde, fason li fonksyone fè li jwenn bon jan apresyasyon ak kolaborasyon otorite lokal yo. Nan ti bout tan li egziste a, li deja reyalize kèk aktivite an patikilye nan domèn kredi, atizana ak agro-endistri ki bay manm yo anpil espwa. Men asosyasyon an gen plizyè feblès: yonn nan yo se dokiman planifikasyon li pa genyen. Nan yon sitiyasyon konsa, menm si dirijan yo gen bòn volonte epi menm si asoyasyon an ta gen anpil avni, l'ap difisil pou li rive boukle misyon li paske aksyon li va fè yo pap rantre nan yon plan global ki prevwa sa ki fèt e sou ki tan, sa ki pou mezire yo elatriye.

 

 

Annonces et Avis

 

Activités du 10eme anniversaire

Présentation des résultats du projet d'appui aux MPE réalisé avec le financement de PRIMA de l'Union Européenne et de la SIDI

Cette cérémonie a eu lieu le 17 avril dernier à Le Plaza Hôtel au Champ de Mars, Salle Toussaint Louverture.

Télécharger le rapport de la journée

1

4
6
5 3
2
>>>Flash<<<

Recherche rapide dans le site

Calendrier des événementsNos entités

Kaypam

Kaypam yon  kote agreyab pou fòmasyon ak dòmi

 

Nos Archives
Nos Visiteurs depuis Avril 2009

 

 

 

Google

Outils

 

.Nos Partenaires